Wat u moet weten over het Coronavirus !

Richtlijnen voor bezoekers Kinderpraktijk Voorschoten.

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels is het virus sinds donderdag 27 februari ook in Nederland geconstateerd. In onze praktijk komen veel verschillende cliënten, hun ouders en bezoekers. De zorg voor onze cliënten en de veiligheid voor hun en ons zelf staat daarin altijd voorop.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het corona-virus nemen we dan ook als praktijk de mede-verantwoordelijkheid in het vertragen van de verspreiding van het virus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Hiervoor verwijzen we dan ook graag naar hun site: https://www.rivm.nl

Als praktijk vinden we het van belang dat we de zorg voor uw kind continueren en hem of haar de aandacht te geven die nodig is om de hulpvraag te verbeteren en het klachtgedrag te reduceren.  

Alle face-to-face contacten zijn momenteel afgezegd. We hebben via ons EPD systeem in WeSeeDo een partner gevonden om beveiligd beeld-bellen hiervoor in te zetten. Door middel van een beeld-bel-consult kunnen we toch enige continuïteit in de behandeling houden. Naast beeldbellen kunnen ook telefonische consulten ingezet worden.

Wat kunt u zelf doen ter bescherming van uzelf en onze cliënten?

De verspreiding van het virus gaat via de lucht, via praten, hoesten of niezen.

Het volgende is daarom van belang:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep
  • Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest of nies of hoest in uw elle boog
  • Gebruik papieren zakdoeken eenmalig en gooi ze daarna in een afsluitbare prullenbak
  • Schud elkaar niet de hand.
  • Houdt gepaste afstand.

We hopen op uw begrip om zo onze zorg zo goed mogelijk te continueren.

Wij volgende dagelijks de ontwikkelingen en zullen ons beleid aanpassen naar aanleiding van de veranderingen in onze praktijk situatie en of adviezen vanuit de overheid.