In 2015 is er een hoop veranderd wat betreft vergoedde psychologische zorg. Vanaf 1 januari 2015 heeft de Transitie Jeugdzorg plaats gevonden, waarbij de gemeenten verantwoordelijkheid krijgen over de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. In deze zorg valt onder andere ook diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Voor vergoedde zorg heeft u ten alle tijden een verwijzing nodig waarbij een voorlopige diagnose gesteld wordt en een richting gegeven wordt voor de mate waarin u of uw kind psychologische zorg (licht, mild, ernstig) behoeft. De verwijzing mag afgegeven worden door de huisarts, schoolarts, kinderarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In volgend document kunt u de eisen voor de verwijzing teruglezen.

U heeft altijd de keuzevrijheid om zelf te kiezen waar u heen wilt voor zorg voor u of uw kind.

book-912726_1920-2

Kinderpraktijk Voorschoten heeft een contract met de 10 gemeenten in de regio Haaglanden:
Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer

Voor de regio Holland Rijnland hebben wij ook een contract. Echter enkel met een lager omzetplafond. Dat betekent dat wij een kleiner aantal kinderen kunnen zien woonachtig binnen die regio. Vaak zullen wij u dan ook doorverwijzen naar een collega gevestigd in die regio. Op de volgende site  kunt u hen terug vinden.

Bent u woonzaam in een andere gemeente dan moet uw gemeente eerst toestemming verlenen (middels PGB) om de zorg te kunnen bekostigen.

DESKUNDIGHEID
Fiona Craenen is een geregistreerde orthopedagoog -generalist (met diagnostiek aantekening) en staat vermeld in het register van de NVO onder registratienummer 8592 . Zij heeft een LOGO verklaring in het bezit en staat vermeld in het Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienummer 120000139.

Jaarlijkse bijscholing zorgt ervoor dat onze kennis up-to-date blijft en dat wij blijven voldoen aan de kwaliteitseisen.
AGB code praktijk (zorgverlenersnummer): 94-57444
AGB code Fiona Craenen: 94-008763
Lidmaatschap EMDR : registratienummer: 31984

Mocht u niet in aanmerking komen voor vergoeding  belt u dan altijd even na of het goed gegaan is.

BETALINGSVOORWAARDEN
Voor de betalingsvoorwaarden zie onze algemene voorwaarden en klik hier:  Algemene voorwaarden

VERGOEDE ZORG
Bij de vergoedde zorg leveren wij zorg passend binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er sprake is van een vermoeden van een DSM IV stoornis.

model-bggz

Wanneer u geen geldige verwijzing heeft kunt u hieronder de gehanteerde tarieven vinden.

Standaard consult €90,- (45 minuten contacttijd).
Intelligentieonderzoek €450,-. (Intake, afname, uitwerking, advies).
Overige onderzoeken zijn in overleg (afhankelijk van de complexiteit van de problematiek).
Cogmed werkgeheugen training €850,- (licentie, intake, coaching en eindgesprek)
Mail en telefooncontact zijn bij de consultprijs inbegrepen.

Afzeggen? Dat kan altijd een keer gebeuren maar belt u uw afspraak 24 uur van te voren af. Bij te laat afzeggen moeten wij de kosten helaas in rekening brengen.

PRIVACY POLICY
Klik hier voor de Privacy Policy van Kinderpraktijk Voorschoten:
KPV Privacy Policy 2018

KLACHTEN EN GESCHILLEN
Bij klachten verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Fiona Craenen. Indien dat niet tot de gewenste oplossing leidt, kan er een beroep worden gedaan op de klachtencommissie van P3NL. Klik hier voor de klachtenregeling:
KPV Klachtenfolder
De praktijk werkt volgens de beroepscode voor orthopedagogen van de NVO.